Guineo

(Masculino – Sustantivo) 

Nombre que se le da a la banana. También se usa como doble sentido para referirse al miembro masculino.

(Noun – Masculine) 

Name given to bananas. Also used as double sense to refer to the male’s member.

Sinónimos (Synonyms): Banana (Banana).

Ejemplos (Examples)

Pélame el guineo

Peel my banana.

¿A cuanto son los guineos

How much do the bananas cost?

Yo quiero una batida de guineo

I want a banana shake.

Informal